Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẬP 1 THEO NGHỊ ĐỊNH 90/2020/NĐ-CP
QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẬP 1 THEO NGHỊ ĐỊNH 90/2020/NĐ-CP
/Uploads/4049/files/403-QUY%20CH%e1%ba%be%20%c4%90%c3%81NH%20GI%c3%81%20VI%c3%8aN%20CH%e1%bb%a8C%20THEO%20N%c4%90%2090-2020_20210423_0001.pdf
2018 © Trường Tiểu học Tân Tập 1
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An