Trường Tiểu học Tân Tập 1 tổ chức Hội thi vẽ tranh cấp trường năm học 2022-2023
Thực hiện theo Kế hoạch số 322/KH-THTT1 ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Trường Tiểu học Tân Tập 1. Sáng ngày 28/9/2022, Ban giám hiệu trường Tiểu học Tân Tập 1 tổ chức hội thi vẽ tranh cấp trường cho các em học sinh từ Khối lớp 1 đến khối lớp 5 tại phòng Truyền thống. Tham gia hội thi gồm có 62 em học sinh tham gia. Các em là những gương mặt tiêu biểu, những họa sĩ tài ba đại diện cho các lớp. Các em tham gia hội thi một cách tích cực và hăng say.
HỘI THI VẼ TRANH CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2022-2023
 
Trường Tiểu học Tân Tập 1 tổ chức Hội thi vẽ tranh cấp trường năm học 2022-2023
Thực hiện Công văn 1920/PGDĐT-GDTiH ngày 13/9/2022 về việc Hướng dẫn Tổ chức thi vẽ tranh cấp tiểu học năm học 2022-2023;
Trường Tiểu học Tân Tập 1 xây dựng Kế hoạch tổ chức thi vẽ tranh cấp trường năm học 2022-2023;
Thực hiện theo Kế hoạch số 322/KH-THTT1 ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Trường Tiểu học Tân Tập 1. Sáng ngày 28/9/2022, Ban giám hiệu trường Tiểu học Tân Tập 1 tổ chức hội thi vẽ tranh cấp trường cho các em học sinh từ Khối lớp 1 đến khối lớp 5 tại phòng Truyền thống. Tham gia hội thi gồm có 62 em học sinh tham gia. Các em là những gương mặt tiêu biểu, những họa sĩ tài ba đại diện cho các lớp. Các em tham gia hội thi một cách tích cực và hăng say.
Với đôi bàn tay bé nhỏ, khéo léo ấy, các em đã vẽ nên những bức tranh thật ý nghĩa với chủ đề “Xây dựng trường học thân thiện; bảo vệ môi trường sống của chúng ta; phòng chống dịch Covid-19” như: ý thức vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường và đặc biệt các em vẽ bức tranh với nội dung mà xã hội đang quan tâm hiện nay đó là cùng nhau bảo vệ bản thân và sức khỏe của cộng đồng phòng chống đại dịch covid- 19.