Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Hội nghị Cán bộ - Viên chức năm học 2021-2022
Hội nghị Cán bộ - Viên chức năm học 2021-2022
BẢN TIN
HỘI NGHỊ CÁN BỘ -VIÊN CHỨC
Năm học 2021-2022
 
Nhằm phát huy quyền làm chủ, tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi cán bộ công chức, viên chức, các tổ chức đoàn thể trong nhà tr­ường nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm học 2021-2022, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, quản lý và xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.
Thực hiện Hướng dẫn số 1266/PGD&ĐT-TH ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc về việc Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường kể từ năm học 2020 - 2021 trở đi
Thực hiện theo kế hoạch số 249/KH-THTT1 ngày 16/9/2021 của Trường Tiểu học Tân Tập 1 về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức. Hôm nay ngày 29/9/2021 Trường Tiểu học Tân Tập 1 tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2021-2022.
Thay mặt ban tổ chức đ/c Trần Thị chính  báo cáo số lượng cán bộ, viên chức tham dự hội nghị:
+ Tổng số CB-VC nhà trường là 20 người.
+ Tổng số CB-VC triệu tập dự hội nghị là 20 người.
+ Tổng số CB-VC có mặt dự hội nghị là 20 người. đạt tỉ lệ 100%; Vắng không
- Hội nghị nhất trí bầu đoàn Đoàn Chủ tịch gồm Thầy Ngô Trần Nghĩa – Hiệu trưởng; Cô Nguyễn Thị Lụa - CTCĐ, Thầy Nguyễn Văn Tấn – Phó Bí thư chi bộ.
          - Đoàn Chủ tịch cử thư ký hội ngh gồm Cô Nguyễn Thị Ngọc Vui và Cô Phùng Thị Bích Trâm.
- Đ/c Ngô Trần Nghĩa trình bày báo cáo:
+ Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của trường trong năm học 2020-2021.
+ Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm học 2020-2021 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2021-2022.
+ Báo cáo đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm học 2020-2021.
+ Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong năm học 2021-2022. Nêu cụ thể chỉ tiêu, biện pháp thực hiện; tập trung các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, cải tiến lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, phát huy dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
- Đ/c Lê Thị Hồng Nguyên – Kế toán trình bày:
+ Báo cáo công khai quyết toán tài chính năm 2020; công tác thu chi ngân sách đến tháng 9 năm 2021.
+ Bổ sung dự kiến Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 ( nếu có ). Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022.
- Đ/c Nguyễn Thị Lụa trình bày báo cáo:
+ Báo cáo tổng kết phong trào thi đua 2020-2021; dự kiến nội dung phát động phong trào thi đua và dự thảo giao ước thi đua năm học 2021-2022.
+ Chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân chuẩn bị báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 và chương trình hoạt động năm học 2021-2022; đồng thời dự kiến nhân sự bầu bổ sung vào BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.
- Đ/c Nguyễn Văn Tấn: Thông qua phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong năm học 2021-2022.
- - Đ/c Trần Thị Thùy Dương trình bày báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 và chương trình hoạt động năm học 2021-2022
          - Cán bộ, viên chức dự hội nghị thảo luận các văn bản, báo cáo; đề xuất, kiến nghị (nếu có)
          - Đoàn chủ tịch giải đáp thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, viên chức đối với nội dung thuộc thẩm quyền, bàn các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng đời sống cán bộ, viên chức trong nhà trường.
          - Khen thưởng
          - Phát động phong trào thi đua
          - Ký kết giao ước thi đua giữa Hiệu trưởng, Công đoàn cơ sở
          - Thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2021-2022
                   + Thư ký báo cáo dự thảo Nghị quyết hội nghị;
                   + Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến, biểu quyết của hội nghị;
          - Ban Tổ chức tuyên bố kết thúc hội nghị.
2018 © Trường Tiểu học Tân Tập 1
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An