THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2021-2022
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2021-2022
/Xem nội dung Thông báo tại đây.pdf
PHÒNG  GD& ĐT CẦN GIUỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC  TÂN  TẬP 1
                          
      Số: 201/TB-THTT1
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 

         Tân Tập, ngày 01 tháng 8 năm 2021
 
THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022
 
Thực hiện Kế hoạch số 635/KH-PGDĐT ngày 04/5/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cần Giuộc về Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021-2022;
Thực hiện Văn bản số 1172/PGDĐT ngày 31/07/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cần Giuộc về việc thực hiện tuyển sinh trên phần mềm trực tuyến năm học 2021-2022;
Căn cứ Kế hoạch số 180/KH-THTT1 ngày 25/6/2021 của Trường Tiểu học Tân Tập 1 về Kế hoạch tuyển sinh vào lóp 1 năm học 2021-2022;
Trường Tiểu học Tân Tập 1 Thông báo việc thực hiện công tác tuyển sinh trên cổng dịch vụ công năm học 2021-2022 như sau:
I. Đối tượng
Học sinh có năm sinh 2015, hộ khẩu thường trú, tạm trú trên 6 tháng ở địa bàn ấp Tân Đại, Tân Quí xã Tân Tập.
II. Thời gian
Từ ngày 01/08/2021 đến hết ngày 14/08/2021
III. Hình thức nộp hồ sơ
Nộp hồ sơ dự tuyển trực tuyến qua cống dịch vụ hành chính công Long An tại địa chỉ https://dichvucong.longan.gov.vn/ hoặc qua hệ thống tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ https://longan.tsdc.vnedu.vn/
( xem video hướng dẫn cách đăng ký trong Website Trường Tiểu học Tân Tập 1 tại địa chỉ: http://thtantap1cg.edu.vn/ )
Sau khi nộp dự tuyển trực tuyến, quý phụ huynh thường xuyên theo dõi tình trạng hồ sơ đã được nhận hay chưa trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến, nếu bị trả lại thì phải bổ sung đầy đủ thông tin theo yêu cầu và nộp lại.
IV. Hồ sơ tuyển sinh
Phụ huynh sau khi nộp hồ sơ trực tuyến cần chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ và nộp hồ sơ này cho nhà trường khi nhập học:
  • 01 bảo sao giấy khai sinh;
  • 01 bản photo hộ khẩu; (đem theo hộ khẩu để đối chiếu)
- 01 bản photo sổ tạm trú, nếu thuộc diện tạm trú; (đem theo sổ để đối chiếu)
- Giấy chứng nhận hoàn thành Chương trình Mầu giáo (nếu có);
- Giấy chứng nhận gia đình chính sách (nếu có);
- Giấy chứng nhận khuyết tật (nếu có).
V. Hỗ trợ, giải đáp
Trong quá trình thực hiện hồ sơ dự tuyển trực tuyến có thắc mắc về quá trình đăng ký, quý phụ huynh liên hệ trong giờ hành chính, số điện thoại Bà Nguyễn Thị Ngọc Vui: 098.761.0094 để được hướng dẫn.
Các vấn đề vướng mắc khác, liên hệ ông Nguyễn Văn Tấn (Phó Hiệu trưởng). SĐT: 036.684.7964 để được giải quyết.
Trên đây là Thông báo về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022 của Trường Tiểu học Tân Tập 1./.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Cần Giuộc ( để báo cáo );
- UBND xã Tân Tập ( để báo cáo );
- Ban CHCĐ, Ban TTND nhà trường ( để phối hợp );
- Hội đồng tuyển sinh ( để thực hiện );
- Tổ CM, Tổ VP ( để thực hiện );
- Phụ huynh học sinh ( để thực hiện );
- Lưu VP./.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
  Description: Description: CHU KY MAU HIEU TRUONG

Ngô Trần Nghĩa
 
 
 
 
Tác giả: Trường Tiểu học Tân Tập 1
2018 © Trường Tiểu học Tân Tập 1
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An