Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC HỌC KÌ II NĂM HỌC 2019-2020
Văn bản số 1125/BGDĐT-TH ngày 31/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019 - 2020
/Uploads/4049/files/CV%20s%e1%bb%91%201125%20ng%c3%a0y%2031-3--2020%20v%e1%bb%81%20HD%20th%e1%bb%b1c%20hi%e1%bb%87n%20%c4%91i%e1%bb%81u%20ch%e1%bb%89nh%20NDDH%20HKII%20n%c4%83m%20h%e1%bb%8dc%202019-2020%20(2)(1).pdf
2018 © Trường Tiểu học Tân Tập 1
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An