Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020
Quyết định số 1258/QĐ-UBND, ngày 09/4/2020 của của UBND tỉnh Long An về việc điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Long An.
/Uploads/4049/files/20200414165108_637224516566759920_Q%c4%90_%c4%91i%e1%bb%81u_ch%e1%bb%89nh_k%e1%ba%bf_ho%e1%ba%a1ch_th%e1%bb%9di_gian_n%c4%83m_h%e1%bb%8dc_2019_2020_docx_signed(1).pdf
2018 © Trường Tiểu học Tân Tập 1
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An