Trường Tiểu học Tân Tập 1 tổ chức tuyên truyền những kiến thức cơ bản về cháy, kỹ năng thoát hiểm trong đám cháy và cách xử lý khi có tình huống cháy, nổ xảy ra cho cán bộ, giáo viên và gần 300 em học sinh của Liên đội.
Trường Tiểu học Tân Tập 1 tổ chức tuyên truyền những kiến thức cơ bản về cháy, kỹ năng thoát hiểm trong đám cháy và cách xử lý khi có tình huống cháy, nổ xảy ra cho cán bộ, giáo viên và gần 300 em học sinh của Liên đội.
/Trường Tiểu học Tân Tập 1 tổ chức tuyên truyền những kiến thức cơ bản về cháy, kỹ năng thoát hiểm trong đám cháy và cách xử lý khi có tình huống cháy, nổ xảy ra cho cán bộ, giáo viên và gần 300 em học sinh của Liên đội..docx
2018 © Trường Tiểu học Tân Tập 1
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An