Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

TRƯỜNG TH TÂN TẬP 1 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023-2024
TRƯỜNG TH TÂN TẬP 1 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023-2024
BẢN TIN
HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG
Năm học 2023-2024
 
Nhằm phát huy quyền làm chủ, tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi cán bộ công chức, viên chức, các tổ chức đoàn thể trong nhà tr­ường nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm học 2023-2024, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, quản lý và xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.
Thực hiện Hướng dẫn số 1266/PGD&ĐT-TH ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc về việc Tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường kể từ năm học 2020 - 2021 trở đi
Thực hiện theo kế hoạch số 317/KH-THTT1 ngày 17/8/2023 của Trường Tiểu học Tân Tập 1 về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức. Hôm nay ngày 31/8/2023 Trường Tiểu học Tân Tập 1 tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2023-2024.
          Sau 01 ngày làm việc khần trương tích cực; thành viên nhà trường tập trung trí tuệ; thực hiện dân chủ; thảo luận sôi nổi và đi đến thống nhất thông qua nghị quyết hội nghị; đây là căn cứ để nhà trường xây dựng kế hoạch năm học và chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023-2024.

 
 
 

 

 

 

 
                  
2018 © Trường Tiểu học Tân Tập 1
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An