Thông báo Phương thức, thủ đoạn của đối tượng phạm tội giả danh nhân viên bệnh viện, giáo viên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của phụ huynh học sinh
Thông báo Phương thức, thủ đoạn của đối tượng phạm tội giả danh nhân viên bệnh viện, giáo viên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của phụ huynh học sinh
Thông báo Phương thức, thủ đoạn của đối tượng phạm tội giả danh nhân viên bệnh viện, giáo viên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của phụ huynh học sinh .pdf
2018 © Trường Tiểu học Tân Tập 1
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An