Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2022-2023
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 NĂM HỌC 2022-2023
UBND HUYỆN CẦN GIUỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC  TÂN  TẬP 1
                          
      Số: 236/TB-THTT1
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 

         Tân Tập, ngày 29 tháng 7 năm 2022
 
THÔNG BÁO
Về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023
 
Căn cứ Kế hoạch số 235/KH-THTT1 ngày 29/7/2022 của Trường Tiểu học Tân Tập 1 về Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022-2023;
Trường Tiểu học Tân Tập 1 Thông báo việc thực hiện công tác tuyển sinh trên cổng dịch vụ công trực tuyến năm học 2022-2023 như sau:
I. Đối tượng
Học sinh có năm sinh 2016, hộ khẩu thường trú, tạm trú trên 6 tháng ở địa bàn ấp Tân Đại, Tân Quí xã Tân Tập.
II. Thời gian
Từ ngày 01/08/2022 đến hết ngày 10/08/2022
III. Hình thức nộp hồ sơ
Nộp hồ sơ dự tuyển trực tuyến qua cống dịch vụ hành chính công Long An tại địa chỉ https://tuyensinh.longan.edu.vn . Phụ huynh xem thông báo tuyển sinh của trường tại Website Trường Tiểu học Tân Tập 1 tại địa chỉ: http://thtantap1cg.edu.vn/
* Các bước thực hiện:
- Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: https://tuyensinh.longan.edu.vn
- Bước 2: Nhập thông tin để tra cứu hồ sơ học sinh
- Bước 3: Bấm vào “Đăng ký tuyển sinh”
- Bước 4: Điền đầy đủ thông tin, bấm vào “Tra cứu”
- Bước 5: Bấm vào “Đăng ký mới” điền đầy đủ thông tin cá nhân
- Bước 6: Vào “Thông tin đăng ký” mục “Trường nguyện vọng” chọn tên trường là “Trường Tiểu học Tân Tập 1”.
- Bước 7: Sau khi đăng ký hoàn tất , phụ huynh hãy tham gia vào nhóm tuyển sinh  theo đường link:
( xem video hướng dẫn cách đăng ký trong Website Trường Tiểu học Tân Tập 1 tại địa chỉ: http://thtantap1cg.edu.vn/ )
Sau khi nhà trường công bố kết quả tuyển sinh, sẽ thông báo đến phụ huynh học sinh trong group trên zalo để phụ huynh thực hiện trực tiếp.
Nộp bộ hồ sơ bằng văn bản giấy khi học sinh nhập học trực tiếp tại trường.
IV. Hồ sơ tuyển sinh
Phụ huynh sau khi nộp hồ sơ trực tuyến cần chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ và nộp hồ sơ này cho nhà trường khi nhập học; Nộp hồ sơ trên hệ hống tuyển sinh trực tuyến (đính kèm hình anh hoặc Scan) gồm:
  • 01 bảo sao giấy khai sinh;
  • 01 bản photo hộ khẩu; (đem theo hộ khẩu để đối chiếu)
- 01 bản photo sổ tạm trú, nếu thuộc diện tạm trú; (đem theo sổ để đối chiếu)
- Giấy chứng nhận hoàn thành Chương trình Mầu giáo (nếu có);
- Giấy chứng nhận gia đình chính sách (nếu có);
- Giấy chứng nhận khuyết tật (nếu có).
V. Hỗ trợ, giải đáp
Trong quá trình thực hiện hồ sơ dự tuyển trực tuyến có thắc mắc về quá trình đăng ký, quý phụ huynh liên hệ trong giờ hành chính, số điện thoại Bà Nguyễn Thị Ngọc Vui: 098.761.10094 để được hướng dẫn.
Trên đây là Thông báo về việc tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 của Trường Tiểu học Tân Tập 1. Thông báo này được công khai trên Website của nhà trường qua địa chỉ http://thtantap1cg.edu.vn, tại bảng thông báo, tại trụ sở ban ấp và thông tin rộng rãi đến người dân của ấp Tân Đại và Tân Quí của xã Tân Tập./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Cần Giuộc ( để báo cáo );
- UBND xã Tân Tập ( để báo cáo );
- Ban CHCĐ, Ban TTND nhà trường ( để phối hợp );
- Hội đồng tuyển sinh ( để thực hiện );
- Tổ CM, Tổ VP ( để thực hiện );
- Phụ huynh học sinh ( để thực hiện );
- Lưu VP./.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Ngô Trần Nghĩa
 

Tải và xem Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023 tại đây_signed.pdf
2018 © Trường Tiểu học Tân Tập 1
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An