Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh về Quy định tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Long An
Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh về Quy định tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Long An
Quyết định số 1190/QĐ-UBND  ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh về Quy định tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng hoạt động Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Long An_signed.pdf
2018 © Trường Tiểu học Tân Tập 1
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An