Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

HƯỚNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM NĂM 2022
HƯỚNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM NĂM 2022

Ngày 04/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1862/QĐ-TTg về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam thay thế Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của  Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam, theo đó lấy ngày 21 tháng 4 là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách. Qua đó, trang bị kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cũng là dịp để tôn vinh giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách. Việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam thường niên cũng đã góp phần quan trọng để các cấp, các ngành, cơ quan chức năng, tổ chức xã hội quan tâm, tạo điều kiện, chung tay, đồng hành xây dựng và phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh.
Dù xã hội có phát triển đến đâu, các phương thức lưu giữ thông tin khác có thể phát triển, nhưng việc lưu giữ sách và hiểu được tầm quan trọng của sách sẽ giúp cho xã hội ngày càng văn minh, tiến bộ hơn. Đọc sách có chọn lọc và hiểu hết các giá trị trong cuốn sách sẽ giúp người đọc ngày càng phát triển được bản thân. Chính vì vậy, mỗi người hãy cố gắng rèn luyện, giải trí bằng việc tạo thói quen đọc sách mỗi ngày để không ngừng nâng cao trí tuệ bản thân và làm cho cuộc sống trở nên thú vị hơn.
Đặc biệt hơn, vai trò của sách hướng con người đến chân thiện mỹ. Sách truyền tải những nội dung nhân văn, giáo dục con người về tình cảm yêu thương lẫn nhau, lối sống và đạo đức con người. Vì vậy, đọc sách sẽ giúp con người hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đó là một trong những tầm quan trọng của việc đọc sách mà bạn không nên bỏ qua.
Hãy chia sẻ những gì đã đọc được, giới thiệu những sách hay, bổ ích cho bạn bè, người thân và gia đình, tri thức của bạn sẽ được lan rộng hơn, xã hội sẽ văn minh, tốt đẹp hơn./.
* Một số Website giới thiệu sách mới, sách hay, nhiều thể loại
https://waka.vn
http://dtbooks.com.vn
https://sachtot.vn

https://tiki.vn/ebook

https://ybook.vn

https://www.vinabook.com
https://www.fahasa.com
http://komo.vn
2018 © Trường Tiểu học Tân Tập 1
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An