Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

THÔNG TƯ 56/2021/TT-BTC NGÀY 12/7/2021 CỦA BỘ TÀI CHÍNH
THÔNG TƯ 56/2021/TT-BTC NGÀY 12/7/2021 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ HƯỚNG DẪN NỘI DUNG CHI, MỨC CHI CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ CÔNG NHẬN TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
/Uploads/4049/files/TT56_huong%20dan%20noi%20dung%20chi%2c%20muc%20chi%20cho%20hoat%20%c4%91ong%20KDCLGD_HIEU%20LUC%2001_09_2021.PDF
2018 © Trường Tiểu học Tân Tập 1
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An