Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT, ngày 30/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định tổ chức quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên;
Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT, ngày 30/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định tổ chức quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên;
/Uploads/4049/files/637551908165882042_637547654215972830_09_2021_TT_BGDDT.PDF
2018 © Trường Tiểu học Tân Tập 1
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An