Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

THÔNG TƯ SỐ 23/2020/TT-BLĐTBXH NGÀY 30/12/2020 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THÔNG TƯ SỐ 23/2020/TT-BLĐTBXH NGÀY 30/12/2020 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ QUY ĐỊNH MỨC ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP THÁNG ĐÃ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
/Uploads/4049/files/637501552076348364_659114dd-5470-4b30-978f-504b49a165d9_TT%2023%202020%20BL%c4%90TBXH.pdf
2018 © Trường Tiểu học Tân Tập 1
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An