Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

THÔNG TƯ SỐ 02/2021/TT-BGDĐT NGÀY 02/02/2021 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ BỔ NHIỆM, XẾP LƯƠNG VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY TRONG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC CÔNG LẬP
THÔNG TƯ SỐ 02/2021/TT-BGDĐT NGÀY 02/02/2021 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ BỔ NHIỆM, XẾP LƯƠNG VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY TRONG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC CÔNG LẬP
/Uploads/4049/files/637483655172186262_02_2021_TT_BGDDT.PDF
2018 © Trường Tiểu học Tân Tập 1
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An