Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẬP 1 ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1
Quyết định số 5013/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Long An về việc công nhận Trường Tiểu học Tân Tập 1 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
/Uploads/4049/files/637449828086327253_5031_Q%c4%90-UBND_30-12-2020_5031_0001_signed.pdf
2018 © Trường Tiểu học Tân Tập 1
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An