Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẬP 1 ĐẠT KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CẤP ĐỘ 2
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN TẬP 1 ĐẠT KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CẤP ĐỘ 2 Quyết định số 1122/QĐ-SGDĐT, ngày 17/12/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An
/Uploads/4049/files/1122_Q%c4%90-SGD%c4%90T_17-12-2020_44_%20Q%c4%90%20K%c4%90CLGD%20TH%20T%c3%a2n%20T%e1%ba%adp%201_signed.pdf
2018 © Trường Tiểu học Tân Tập 1
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An