Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

NGHỊ ĐỊNH 130/2020/NĐ-CP NGÀY 30/11/2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ QUYỀN HAN TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
NGHỊ ĐỊNH 130/2020/NĐ-CP NGÀY 30/11/2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM SOÁT TÀI SẢN, THU NHẬP CỦA NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ QUYỀN HAN TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
/Uploads/4049/files/130_signed.pdf
2018 © Trường Tiểu học Tân Tập 1
Địa chỉ: Cần Giuộc - Long An
Thiết kế bởi VNPT Long An